Žyma: Gamtos apsauga

Pasirinktas tvaresnis būdas tvarkyti Karšuvos girią

37 tūkst. ha ploto sudaranti Karšuvos giria priklauso ekologiniam saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“. Girioje nustatytuose daugiau kaip 3 tūkst. ha plotuose miško ištekliai bus naudojami tvariai, suderinus su miškų buveinių ir saugomų rūšių palankios apsaugos būklės reikalavimais.