viešvilė.lt

miestelio užrašai

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto literatų kūrybos almanachas

2022 m. birželio mėn. išleistas Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto literatų kūrybos almanachas, kurį sudarė viešvilietis Algirdas Sinkevičius, redagavo buvusi Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorė, viešvilietė Irena Oičenkienė, maketavo Simona Sagaitytė – Puišienė, o iliustracijas piešė Vida Povilauskienė. Almanachą išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas“.

Šioje knygelėje skaitytojams pristatomi gimę, gyvenę ar kitaip su Smalininkais ir Viešvile susiję Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kūrėjai. Dalis jų yra žinomi, kai kurie rašė tik sau, savo artimiesiems, tad šių eiliuotojų kurtos eilės labiau asmeniškos ir iki šiol spaudoje nėra skelbtos.

Sunkiausia yra ne tik atrasti kuriančius, bet ir įtikinti, kad jų kūryba, kuri dažniausiai būna jautri ir nedrąsi, yra verta išvysti dienos šviesą

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto literatų kūrybos almanachas. Pratarmė

Tikimasi, kad šis literatūros almanachas papildys jau turimas žinias apie čia publikuojamus ir kai kuriuos skaitytojams dar nežinomus kūrėjus, tokius kaip Paulas Brokas, Leo Hanas, Klara Kibelka, Eva Kalinski, Kurtas Neubacheris, kurie 1944 m. artėjant fronto linijai turėjo palikti savo gimtąsias vietas.

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto literatų kūrybos almanachą galima įsigyti čia.

Dailininko Arvydo Každailio siūlomas Mažosios Lietuvos herbo variantas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.