viešvilė.lt

miestelio užrašai

Užrašai

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto literatų kūrybos almanachas

2022 m. birželio mėn. išleistas Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto literatų kūrybos almanachas, kurį sudarė viešvilietis Algirdas Sinkevičius, redagavo buvusi Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorė, viešvilietė Irena Oičenkienė,...

Miestelio naujienos

6

7